Sambandslexikon

Eva Ekeblad

En av Sveriges mest kända och framstående forskare är Eva Ekeblad. Hon föddes den 10 juli 1724 på Råby gård i Västra Vingåkers socken, Södermanland, och var dotter till Claes Julius Ekeblad och grevinnan Eva De la Gardie.

Eva Ekeblad var en mångsidig forskare och upptäckte flera viktiga saker under sin livstid. Hon är mest känd för sin upptäckt av hur man kunde framställa alkohol och mjöl från potatis. År 1746 presenterade hon en avhandling vid Vetenskapsakademien om hur man kunde använda potatis till att producera alkohol och mjöl. Tidigare hade potatis ansetts vara oätligt och odugligt som människoföda, men med Ekeblads upptäckt kunde potatisen användas på ett helt nytt sätt.

Eva Ekeblad var även engagerad i politik och kultur. Hon var gift med greve Claes Claesson Ekeblad och hade åtta barn tillsammans med honom. Ekeblad var också aktiv inom kultur och konst och var en mycket bildad person. Hon var väl insatt i litteratur, konst och vetenskap och korresponderade med flera av samtidens stora tänkare och forskare.

Eva Ekeblads insatser har haft en stor betydelse för Sverige och världen. Hennes upptäckt av potatisens mångsidiga användningsområden har gjort den till en av de viktigaste grödorna i världen, och hennes bidrag till forskning och vetenskap har gjort henne till en av de mest kända forskarna i Sverige genom tiderna.

Drivs med WordPress