Sambandslexikon

Karin Bojs

Karin Bojs är en välkänd svensk författare och vetenskapsjournalist som har gjort stora insatser för att öka allmänhetens intresse för vetenskap och forskning. Hon har skrivit flera populärvetenskapliga böcker och har också varit verksam som journalist på bland annat Dagens Nyheter.

Karin Bojs föddes i Göteborg 1961 och har en bakgrund som biolog. Hon har studerat biologi vid Göteborgs universitet och senare också journalistik vid Poppius journalistskola i Stockholm. Efter examen började hon sin journalistiska karriär på Svenska Dagbladet, där hon bland annat skrev om forskning och vetenskap.

Under 1990-talet började Karin Bojs skriva populärvetenskapliga böcker. Hennes första bok, ”Det stora könsexperimentet”, handlade om biologisk könstillhörighet och var en stor succé. Sedan dess har hon fortsatt att skriva om vetenskapliga ämnen på ett lättillgängligt sätt, bland annat om DNA och evolution.

En av Karin Bojs mest uppmärksammade böcker är ”Min europeiska familj”, som handlar om hennes egen DNA-historia och hur hon genom att undersöka sitt eget DNA kunde spåra sin släkts historia flera tusen år tillbaka i tiden. Boken blev en stor succé och belönades med flera priser, bland annat Augustpriset för bästa fackbok.

Karin Bojs har också varit verksam som vetenskapsjournalist på Dagens Nyheter och har därmed nått ut till en bred publik med sin kunskap om vetenskapliga ämnen. Hon har även varit en flitig föreläsare och debattör inom området.

Genom sitt arbete har Karin Bojs gjort vetenskap och forskning mer tillgängligt och lättförståeligt för allmänheten. Hon har bidragit till att öka kunskapen om vetenskapliga ämnen och hur de påverkar vår vardag, och har inspirerat många att fortsätta lära sig mer om världen omkring os

Drivs med WordPress