August Strindberg

August Strindberg är en av de mest betydelsefulla författare som Sverige har haft genom tiderna. Han föddes år 1849 i Stockholm och dog år 1912. Uppväxten var präglad av gudfruktighet, kultur och mycket disciplin. Mycket av barndomen gick till att läsa studier inom naturvetenskap och att odla blommor. Studentexamen togs från Stockholms lyceum 1867 som var ett privat läroverk. Direkt efter examen började Strindberg på Uppsala universitet men hoppade av efter endast en halv termins studier. Han hade ont om pengar och vantrivdes varför han istället började undervisa som folkskollärare och informator. Den akademiska karriär han startat som verkade mycket lovande motverkades av att han konstant var osams med lärare trots att han hade stor potential att bli en storslagen författare.

Författartalanden blev dock uppmärksammad av ingen mindre än kungen som vid den tiden var Karl XV vilken gav honom stipendium att använda till framtida universitetsstudier. Han tar då vara på tillfället och studerar återigen i två år på Uppsala universitet innan ekonomin återigen är för knaper och han blir tvungen att återvända till Stockholm och arbeta.

August Strindberg träffade Siri von Essen och blev kär trots att hon var gift. Han tog då beslutet att ändå försöka få henne. Det fick han genom att lura henne att han var steril och inte kunde få barn. Kort efter insåg hon att hon var gravid och valde då att lämna sin otrogna man och gifta sig med Strindberg. Barnet kom dock vid en opassande tidpunkt och de bestämde sig att lämna bort barnet som dog några dagar senare. De fick senare tre till barn tillsammans. Förutom författare så var han också bildkonstnär och dramatiker. Strindberg är inte bara stor i Sverige utan mycket känd också internationellt. Under 40 år producerade han bland annat flera romaner och noveller som idag räknas som stora klassiker inom litteraturen.

Kända verk av August Strindberg

Över 60 dramer som också slog internationellt han Strindberg med och producera. Förutom det också tre diktsamlingar och en mängd verk inom debatt området. Ett av de mer kända verk som han skrev är Röda rummet. Där förlöjligade och kritiserade han etablerade institutioner i samhället vilket skapade mycket uppmärksamhet då den gavs ut. Hemsöborna är en roman som Strindberg skrev 1887 och handlar och Carlsson som anländer till orten Hemsö och ska hjälpa en änka med sitt lantbruk. Carlsson blir ovän med änkans son och det uppstår en del oenigheter.

Mäster Olof är ett annat verk som är väldigt känt. Det är ett skådespel som brukar delas upp i fem olika akter. Olaus Petri är huvudpersonen i boken som utspelar sig under 1520-talet. Handlingen går ut på att Olaus Petri vill förnya det gamla vilket inte är helt enkelt då han är en man som inte möter mycket förståelse från omgivningen. Denna pjäs analyseras ofta som en spegling av August Strindbergs eget liv. Han behövde en själsfrände som upplevde samma motstånd som han själv gjorde varför han skapade denna litterära figur. Huvudpersonen utmanar exempelvis de katolska biskoparna vilket var otänkbart på den tiden.