Carl Michael Bellman

På sin tid var Carl Michael Bellman antingen älskad eller avskydd. Hans visor var vassa och stack överklassen blodig på ett vitsigt vis. Men det var såklart inte alltid uppskattat. Hyllad av vissa, hatad av andra. Men i dag finns det nog inte värst många tvivlare kvar. Carl Michael Bellmans visor lever vidare som klenoder från forna tider, och hans namn är för all framtid etsat i historieböckerna. Bellman har blivit en del av den svenska identiteten. Och nog finns det fog för detta! Vi ska återigen uppehålla oss en stund vid en av Sveriges främsta nationalskalder. I den här artikeln ska vi komma lite närmare ingen mindre än Carl Michael Bellman och hans skattkista fylld av melodier och rim.

Vem var Carl Michael Bellman?

Ja, Carl Michael Bellman brukar ibland omnämnas som en svensk William Shakespeare, eftersom hans inflytande på senare svensk lyrik, men även prosa, kan jämföras med det inflytande som William Shakespeares verk har haft för allt litteratur inom den engelskspråkiga världen. Det är ingen blygsam jämförelse, men heller inte helt orättvis. Carl Michael Bellmans verk har ekat genom den svenska litteraturhistorien och präglat många senare verk. Men vem var egentligen Bellman? Carl Michael Bellman föddes i februari år 1740 i Stockholm. Hans mamma hette Catharina Hermonia och hans pappa hette Johan Arendt. Något som gjort att Bellmans visor levt kvar och behållit sin slagkraft än i dag är att han, snart 300 år efter sin födelse, fortfarande känns modern och relevant. För att förstå vem Bellman var måste man dock också förstå i vilken värld han levde. Livet 1700-talet var inte som i dag, och man måste tänka hur mycket de visor har skrev faktiskt stack ut på den tiden och skavde mot de normer och värderingar som var förhärskande då.

Tidigare här på sidan har jag skrivit om Evert Taube och hans stora syskonskara, även Bellman kom från en stor familj och hade inte mindre än tretton yngre syskon. Av dessa överlevde dock endast sex stycken barndomens år. Det var hårdare tider på 1700-talet. Bellman skolades i det egna hemmet av en privatlärare, men man kan ju undra hur studiemiljön kan ha varit med så många syskon som sprang omkring och lekte.

Bellmans verk

Bellman diktade om det mesta. I början av sin karriär skrev han till exempel flera religiösa dikter, men kom senare att driva in på dryckesvisor. Inom denna kategori gjorde han istället parodier med religiösa mål, exempelvis Gubben Noak och Joakim uti Babylon. Han skrev även skarpa texter om olika ordenssällskap som var vanliga i 1700-talets överklasskretsar. Bellmans allra främsta, och mest kända verk, är hans Fredmans epistlar, som han började arbeta med 1770. I epistlarna skildras karaktärer som Fredman, Fader Movitz, Ulla Winblad och Korpral Mollberg och deras upptåg. Återigen parodiseras framför allt bibeln. Det var genom dessa verk som Bellman byggde upp ett dåligt rykte i vissa kretsar, samtidigt som han uppskattades i andra.

Bellmans verk
Bellmans verk

När Gustav III tog över statsmakten valde dock Bellman att stödja den nye kungen. Han skrev bland annat propagandatexter och kampsången Gustafs skål, och gjorde flera uppträdanden. Som belöning välkomnade Gustav III Bellman in i finrummet och gav honom senare en pension om 100 daler. Det blev dock aldrig tal om att Bellman skulle väljas in i den nygrundade Svenska Akademien – Bellmans verk gav honom inte direkt biljett in i finlitteraturens salar.