Carl von Linné

Ja, vad ska man egentlige säga om Carl von Linné? Det är svårt att greppa vidden av hans insats för vetenskapen. Hans arbete lade grunden för biologin och den uppdelning av arter om används över hela världen än i dag. Det är inte utan anledning som han kallas ”taxonomins fader”. Carl von Linné är utan tvekan en av de internationellt mest framträdande svenskarna någonsin, och han har inte bara haft ett viktigt inflytande över sitt verksamhetsområde, utan helt och hållet format det från grunden. Hans arbete med att systematisera djur- och växtriket har varit ovärderligt för följande generationers vetenskapsmän. I den här artikeln ska vi därför se närmare på Carl von Linné, hans liv och hans arbete.

Vem var Carl von Linné?

Carl von Linné, eller Carl Linnæus som han hette innan han blev adlad (eller Carolus Linnæus som var hans latinska namn … kärt barn har många namn), föddes 1707. Att det numera är över 300 år sedan Carl von Linné föddes är svårt att förstå när man börjar granska allt han åstadkom. Att åstadkomma hans livsverk vore en enastående bedrift även med all modern teknik som finns tillgänglig i dag. Att Carl von Linné lyckades för så länge sedan, utan bilar, flygplan, datorer och mobiltelefoner med kameror är helt otroligt. Carl von Linné hade ett stort intresse för växter och blommor redan från barnsben och kunde ägna många timmar åt att studera dessa i familjens vackra trädgård. Övrig tid satt den unge Linné tillsammans med sin pappa och studerade geografi, latin och religion. En avgörande händelse som skulle komma att forma Linné till den han blev var när familjen anställde Johan Telander som lärare. Telander var en begåvad lärare och gav en god grund för Linné att odla vidare på. Senare placerade familjen honom på en skola i Växjö, men Linné föredrog studera växter ute i naturen framför de kvalmiga lektionssalarna.

Sina högre studier bedrev Linné vid Uppsala universitet och Lunds universitet. Här lärde han sig bland annat äldre system för växtklassificering. Utöver studierna inom botanik läste Linné även medicin. Efter att Linné författat Praeludia Sponsaliorum Plantarum 1729 blev han anlitat som föreläsare vid Uppsala universitet. tio år senare var Carl von Linné med och grundade den Kungliga Vetenskapsakademin.

Linnés resor och verk

Efter att ha grundat Kungliga Vetenskapsakademin gav sig Carl von Linné ut i Sverige på en mängd olika resor. Under dessa letade han efter, samlade in, och klassificerade en mängd olika växter, djur och mineraler. Under tiden skrev han dessutom flera stora verk. Han arbetade bland annat på flera upplagor av hans kanske allra mest kända verk: Systema Naturae, som kom att ges ut i inte mindre än tio upplagor mellan åren 1735 och 1758. I den sista upplagan fanns detaljerade och vetenskapliga redogörelser för hela 7 700 olika sorters växter och 4 400 olika djur.

Linnés resor och verk
Linnés resor och verk

Det system som han skapade och utvecklade för att klassificera de olika växterna och djuren kallas för binominal nomenklatur. Utöver Systema Naturae hann Linné även med att skriva Species plantarum, Genera plantarum och Philosophia Botanica. Ett enormt livsverk som ger honom en välförtjänt plats i Sveriges hall of fame.