Christopher Polhem

Christopher Polhem var en svensk uppfinnare som skapade snillrika lösningar inom en rad olika områden. Främst hittade han på uppfinningar som handlade om vattenkraft och annat som rörde vatten, men han arbetade även för militären där han arbetade med kanoner. Polhem föddes egentligen som Polhammar, men blev adlad med namnet Polhem för sina tjänster för riket. Han kallas allmänt för Den svenska mekanikens fader, och det med all rätt. Hans konstruktioner förde Sverige framåt och förenklade livet för många vanliga människor och arbetare. I den här artikeln tänkte jag kika lite närmare på Christopher Polhems liv samt några av hans många olika uppfinningar.

Christopher Polhem som person

Christopher Polhem föddes i Tingstäde ute på Gotland den 18 december 1661. Mamman hette Christina Eriksdotter Schening och kom ursprungligen från Vadstena. Pappan, Wulf Christopher Polhammar, kom från Tyskland men hade valt att lämna landet bakom sig får att flytta till Sverige och Gotland. Troligtvis fick familjen ytterligare barn, men dokumentationen är inte helt tillförlitlig. På grund av flera dödfall i familjen under Christopher Polhems uppväxt fick han flytta runt och avbryta sin utbildning.

Vadstena
Vadstena

Istället köpte han en verkstad när han fyllt 16 år och började ägna sig åt arbete med diverse mekaniska sysslor, framför allt var han duktig på klockor och urverk. Samtidigt som han drev sin mekaniska verkstad återupptog han även sina studier. När han så fick i uppdrag att resa till Uppsala för att där assistera vid reparationen av det stora ur som hängde i Uppsala domkyrka, visade han sådan skicklighet att han fick möjlighet att studera vid Uppsala universitet. Där lästa han upp ämnen som matematik, fysik och mekanik – ämnen han behövde för sin fortsatta karriär som uppfinnare! Senare i livet bidrog även Polhem till andras utbildning genom att grunda det som i dag är Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Christopher Polhem som uppfinnare

Och det var som uppfinnare han skulle bli en känd, svensk profil. Även om det vara hans arbete med urverk som öppnade dörren in till andra arbeten och studier, så var det främst hans senare uppfinningar som gjort att hans namn lever kvar än i dag. Vid ett av hans först uppdrag fick han åka till Bergslagen. Här konstruerade han sin första briljanta uppfinning. För att underlätta gruvdriften använde han sig av sin specialitet: vattenkraft. Den maskin som han lät bygga hämtade energi från vattenkraft för att transportera det malm som brutits djupt nere i grottans mörker upp till ingången till gruvan och ytan. För den här uppfinningen blev han rikligt belönad av den dåvarande kungen Karl XI.

Christopher Polhem var dock inte klar utan fortsatte att uppfinna och bygga saker. Han grundade bland annat Stjärnsunds manufakturverk som även blev han egen arbetsplats. Här skapade han flera nya maskiner som i sin tur skulle producera olika föremål så som kugghjul, klippsaxar och räffelverk. Polhem lånade även ut sitt snille till militären och hjälpte den svenska armén genom att bygga maskiner förbättrade de svenska kanonerna. Därtill designade han en egen kanonmodell. På äldre dagar fick Polhem även större uppdrag inom vattenbyggnation. Han påbörjade bland annat bygget av Svea kanal och ritade konstruktionen för Slussen i Stockholm. Inget av dessa byggen hann han dock slutföra innan han avled 1751