Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld var en riktig mångsysslare; han var såväl jurist, diplomat, författare som nationalekonom. Fast framför allt var han kanske känd för sin post som generalsekreterare för FN. Vid sidan om var han dessutom en av de Aderton, alltså ledamot i Svenska Akademin. Han blev även förärad med Nobels fredpris efter sin död. Dag Hammarskjölds väg genom livet var kantad av många sidospår, men han var sannerligen en mycket begåvad man och excellerade inom nästan alla de fält han provade på. I den här artikeln tänkte jag därför kika lite närmare på Dag Hammarskjölds spännande liv.

Dag Hammarskjöld vid skolbänken

Dag Hammarskjöld lyckades onekligen väldigt bra i livet. Med det sagt ska ändå påpekas att han gjorde så med bra förutsättningar. Han föddes i den rika adelsfamiljen Hammarskjöld och fick således ett visst försprång redan tidigt i livet. Familjen, mamma Agnes Hammarskjöld (Almquist), pappa Hjalmar Hammarskjöld och Dags tre äldre bröder bodde i Villa Liljeholmen i Jönköping. Även pappan var mycket framgångsrik och var bland annat diplomat i Köpenhamn och ecklesiastikminister innan han också blev statsminister 1914. Även Hjalmar Hammarskjöld var medlem av Svenska Akademien.

Köpenhamn
Köpenhamn

Som ung var Dag Hammarskjöld rena rama Carl von Linné och strövade ofta runt i naturen och samlade på olika naturalier. Han var nyfiken och gillade att utforska och att lära sig nya saker. Därför lyckades han också väldigt bra i skolan. De första fem åren fick han sin undervisning på Tomtebo, en privatskola belägen i Uppsala, för att sedan fortsätta studierna vid Katedralskolan. Därifrån avgick han med toppbetyg 1923 för att sedan söka sig till Uppsala universitet. På Uppsala universitet studerade en uppsjö av ämnen, så som nationalekonomi, samhällsvetenskap, juridik, filosofi, franska och litteraturhistoria. Senare flyttade han till huvudstaden och tog en filosofi doktor i nationalekonomi med avhandlingen ”Konjunkturspridning: en teoretisk och historisk undersökning” vid Stockholms högskola. Redan fyra år tidigare hade dock Dag Hammarskjölds arbetskarriär påbörjats.

Dag Hammarskjölds karriär

Det var 1930 som Dag Hammarskjöld fick uppdrag som sekreterare för den utredning om arbetslöshet som inletts tre år tidigare. Där gjorde han ett starkt avtryck och blev ett par år senare anställd inom Finansdepartementet. Efter en tid vid Finansdepartementet fortsatte Hammarskjöld som sekreterare vid Riksbanken där han skapade en stark kontakt med den dåvarande chefen Ivar Roth. Han fortsatte sedan att klättra inom både Finansdepartementet och Riksbanken, och fick även flera olika uppdrag utomlands, bland annat som delegat för Riksbanken vid möten med USA och Storbritannien. Dag Hammarskjöld fortsatte även sin bana inom nationalekonomi. Inom denna gren lyckades han bland annat få jobb vid Utrikesdepartementet som ekonomisk expert. Det ryktas dessutom om att det var just Dag Hammarskjöld som kom på begreppet planekonomi, som i dag används flitigt inom ekonomisk diskurs. Hammarskjöld var mycket inflytelserik inom området och kom att påverka mycket av det tankesätt som blev förhärskande inom ekonomi under perioden.

Tack vare sina många bedrifter blev Dag Hammarskjöld vald till FN:s generalsekreterare 1953, en post som han behöll fram till sin död 1961. Endast 56 år gammal omkom Dag Hammarskjöld i en flygolycka. Dag Hammarskjölds död var en tragisk händelse, men innan sin bortgång hann han med att medla i flera känsliga konflikter och bidrog således till att skapa en tryggare, fredligare och bättre värld, för vilket han tilldelades Nobels fredspris postumt.