Ellen Key

Ellen Key är utan tvekan en av de viktigaste personerna i svensk historia, men ändå vet antagligen inte alla vem hon är. Hon har lyckats hålla sig lite i skymundan och undvikit det värsta kändisskapet. Ändå var hon en stark personlighet som gjorde avgörande insatser inom pedagogiken. Hon slogs även för arbetares och kvinnors rättigheter och skrev ett antal böcker. 2026 är det hundra år sedan hon avled, men än i dag förblir hennes idéer viktig inspiration åt många humanistiska tänkare. Hon gjorde som sagt ett stort avtryck, men förtjänar kanske än mer uppmärksamhet och erkännande än hon har fått, och därför tänkte jag i den här artikeln prata lite mer om just Ellen Key.

Ellen Keys uppväxt

Tretton dagar före jul, 1849, i närheten av Västervik, föddes hon, Ellen Karolina Sofia Key. Pappan hette Emil Key och var riksdagspolitiker. Mamman var Sofia Ottiliana Posse, grevinna över den vackra Sundholms herrgård. Mamman var dessutom kusin till den blivande statsministern Arvid Posse, så det var inte vilken släkt som helst som lilla Ellen föddes in i. De hade råd med privatlärare, och Ellens utbildning påbörjades tidigt. De första åren fick hon undervisning hemma på herrgården, men senare gick hon även på Rossanderska flickskolan. Därutöver tillbringade hon mycket tid åt självstudier och läste mycket böcker. Där fanns antagligen även ett tidigt intresse för politik, och hon följde ofta med pappa Emil när han träffade högt uppsatta aktörer inom såväl kultur som politik.

Ellen Key som författare, föreläsare och pedagog

Utbildning och det fria ordet kom att bli viktiga politiska frågor för Ellen Key. Sitt stora nationella genombrott fick hon också efter att ha hållit en föreläsning om just yttrandefrihet och tryckfrihet för Verdandi, en studentförening med politisk inriktning i Uppsala. Dessförinnan hade hon redan hunnit vara med och grunda Anna Whitlocks skola samt en söndagsskola hemma i Gladhammars socken. Hon kämpade alltså för det fria ordet. Och kanske är det inte så märkligt med tanke på att hon även livnärde sig som författare. Men det var inte skönlitteratur som skapades under hennes penna, utan verk som ämnade upplysa, bilda eller skapa opinion. Hon skrev en rad texter om kvinnors rättigheter och feminism, hon gav stöd åt arbetarrörelsen och hon diskutera flera olika politiska frågor som var på tapeten. Men hon gjorde en insats för pedagogiken även med pennan. Hon författade nämligen flera verk om undervisning, pedagogik och folkbildning. Hennes mest kända verk inom detta fält är antagligen Barnets århundrade.

Ellen Key som författare, föreläsare och pedagog
Ellen Key som författare, föreläsare och pedagog

Ellen Keys tankar, filosofi och ideologi

Ellen Key slogs alltid för de svaga eller de som hade det sämre ställt. Hon kämpade både för kvinnors och arbetares rättigheter, men kanske framför allt för barnens. Och det är för sina insatser för just barn som hennes namn blivit så viktigt för eftervärlden. Hennes ideologi och filosofi präglades av humanism och liberalism, vilket innebar att hon håll individens frihet högt, men samtidigt förespråkade vikten av att alla i ett samhälle hjälps åt och tar hand om varandra – vi har alla ett gemensamt ansvar för att alla i samhället får ett bra liv. Samtidigt gick hon emot kristendomen och höjde empirismen och vetenskapliga observationer till det viktigaste i bildningen. För detta fick hon motstå stark kritik, men vi har till viss del Ellen Keys kamp att tacka för att kunskap värderas högre än tro i dagens samhälle. Med ledorden bildning, liberalism och humanism lyckades hon även faktiskt höja barnens position i samhället. Hon är en starkt bidragande faktor till att barnens bästa numera prioriteras och hon skapade en mer jämställd och kunskapsorienterad skola. Ellen Key är kanske lite av en doldis, men hon är definitivt en av de personer som har haft mest inflytande över hur det svenska samhället ser ut i dag!