Erik Johan Stagnelius

Med ett skarpt intellekt och ett sinne för språkets rytm, melodi och toner utmärkte sig Erik Johan Stagnelius som en av de främsta svenska diktarna i historien. Hans praktfulla poesi fylld av romantiskt lidande har inspirerat en mängd sentida diktare, bland annat den prisbelönte författaren och poeten Gunnar Ekelöf, och format svensk lyrik.

I livet ville dock inte Stagnelius skylta med sin diktning, och han gav bara ut ett fåtal av sina verk – dessa gav han dessutom ut anonymt. Men Stagnelius diktning var så stark att han trots detta har blivit en av de mest kända svenska poeterna genom tiderna och hans namn lever kvar snart 200 år efter hans död.

Vem var Erik Johan Stagnelius?

Erik Johan Stagnelius föddes på Öland 1793. Båda föräldrarna hade nära anslutning till svenska kyrkan och därför präglades Stagnelius tidigt av bibelns texter. Stagnelius var redan från barnsben begåvad och uppvisade akademisk fallenhet. Från Öland gick flyttlasset senare in till fastlandet när familjen valde att bosätta sig i Kalmar. Där studerade Stagnelius vid den skola som i dag är uppkallad efter honom, nämligen Stagneliusskolan. Där stannade han dock bara i ett år innan han beslutade att flytta till Lund och Lunds universitet. Men även här blev hans vistelse kortvarig. Efter endast en termin fortsatte han norrut och avslutade sedan studierna vid Uppsala universitet. Efter studierna lämnade han Uppsala och flyttade till Stockholm där han började arbeta vid ecklesiastikexpeditionen. Här ska han ha träffat samtida profiler som Carl Jonas Love Almqvist och Erik Gustaf Geijer. Det är inte omöjligt att Stagnelius och Almqvist har konverserat kring ämnet lyrik och poesi, men vi vet inte säkert. Faktum är att vi inte vet så mycket mer alls om vem Erik Johan Stagnelius var. Han publicerade som sagt sina verk anonymt och hade med andra ord en ganska tillbakadragen personlighet. Inte heller finns speciellt många texter eller mycket dokumentation av andra om Stagnelius liv. Han blev aldrig speciellt berömd eller uppmärksammad under sin livstid, utan det är först efter sin död som han kommit att hyllas som en gudabenådad poet. Stagnelius avled blott 29 år gammal. Den bild som ändå har konstruerats har satts samman utifrån Stagnelius egna verk tillsammans med den lilla dokumentation som ändå finns. Sammantaget får vi en bild av ett romantiskt geni. Men ett romantiskt geni som också var ful, tillbakadragen, ångestfyllt och som dämpade sitt plågade inre med alkohol, opium och elegier.

Stagnelius lyrik och litteratur

De texter av Stagnelius som han själv gav ut medan han levde var Baccanterna eller Fanatismen, Wladimir den store och den mest kände verket Liljor i Saron. Liljor i Saron består av tre häften, varav det första innehåller en rad olika dikter och de följande två häftena innehåller dramat Martyrerna. Han skickade även dikten Sång öfver qvinnan i Norden till en tävling anordnas av Svenska Akademien. Bland Stagnelius övriga verk finner vi bland annat dikten Amanda, en dikt till den stora kärleken som Stagnelius aldrig fick njuta av. Han skrev även dikten Näcken, där han skildrar hur sagoväsendet Näcken till slut inser det meningslösa i sin tillvaro. Troligtvis gör Stagnelius i denna dikt en allusion till sitt eget liv och sin egen ensamhet.

Stagnelius lyrik och litteratur
Stagnelius lyrik och litteratur