Esaias Tegnér

När man pratar om Esaias Tegnér måste man faktiskt specificera vem man menar – det finns nämligen två berömda, språkbegåvade genier med samma namn. I den här artikeln ska vi kortfattat presentera dem båda. Den ursprunglige Esaias Tegnér var en framstående skald. Han skrev lyrik som etsade sig fast i den svenska folksjälen. Esaias Tegnér den yngre var istället mest känd som en duktig språkvetare och publicerade flera verk om det svenska språket. Till dessa två herrar ska vi även nämna Alice Tegnér, som också var släkt med dem. Även hon var kunnig inom språkämnet och hade en fallenhet för att skriva texter. Hon ärvde även släktens känsla för språkets rytm och melodi och försörjde sig därför bland annat på att skriva barnvisor.

Esaias Tegnér

Den förste Esaias Tegnér var en framstående skald som föddes redan hösten 1782. Hans föräldrar var Esaias Lukasson (senare Tegnerus) och Sara Maria Sejdelia. Den unge skalden var det yngsta syskonet av sex. Medan hans bröder studerade vid Lunds universitet var Esaias Tegnér knappt läskunnig då hans pappa gick bort – den unge Tegnér var blott 10 år gammal. Efter faderns död fick Esaias därför flytta till Lund för att bli omhändertagen och undervisad av sina bröder. Men när Esaias Tegnér väl läst sig läsa och skriva så satta han igång att plöja igenom böcker med ett väldigt tempo och skriva diverse olika texter, framför allt dikter. Tegner uppvisade stort läshuvud och talang för litteratur, och fick sedermera börja studera språk och litteratur. Hans akademiska karriär slutade bland annat i en docentur i estetik.Men det var för sin karriär som diktare och skald som Esaias Tegner skulle komma att bli ihågkommen av eftervärlden. Till hans främsta verk räknas bland annat Svea, för vilket han vann Svenska Akademien stora pris, och Frithiofs saga. En sagoberättelse skriven på vers, uppdelad i ett antal olika så kallade romanser. Han författade även texten Språket i vilken han deklarerar att det svenska språket är ”ärans och hjältarnas språk”. En text som passade väl med hans medlemskap i Götiska förbundet. 1818 hedrades Esaias Tegnér för sin stilistiska begåvning, vältalighet och litterära förmåga genom att bli invald i Svenska Akademin.

Esaias Tegnér den yngre

Namnet Tegnér verkar komma med en stor mängd språklig färdighet, för även Esaias Tegnérs sonson, Esaias Tegnér den yngre besatt en enorm språklig kompetens. Hans pappa var Kristofer Tegnér, son till den ovannämnda berömda skalden, och Esaias Tegnér ärvde från honom de förutsättningar som skulle göra honom till en av de ledande profilerna inom det svenska språket. Esaias Tegnér arbetade som språkforskare vid Lunds universitet och var även han ledamot i Svenska Akademin. Av Svenska Akademien fick han även i uppdrag att leda arbetet med Svenska Akademiens ordbok – det omfattande ordboksarbete som än i dag inte har färdigställts.

Esaias Tegnér deltog även i debatten om stavning och språkriktighet och var engagerad i den stavningsreform som genomfördes i början av 1900-talet. Debatten skapade en splittring inom Svenska Akademien mellan de konservativa medlemmarna och de som förespråkade modern stavning. En strid som nystavarna slutligen gick segrande ur.