Fredrika Bremer

Nu för tiden känns det självklart att män och kvinnor har lika rättigheter och att även de som har det sämst ställt i samhället ska kunna leva ett bra liv. Samhället har blivit både jämlikt och jämställt – även om det såklart kvarstår mycket arbete. Antagligen kommer det aldrig att bli perfekt, men det kan alltid bli bättre. Och det har blivit mycket bättre, framför allt för kvinnor, sedan Fredrika Bremer gjorde entré i den svenska historien. Hon var en pionjär som kämpade för såväl kvinnors rättigheter och frihet, som djurens välbefinnande. Även denna del av Bremers arbete känns än mer aktuell i dag. Medvetenheten om djurens levnadsvillkor runtom i världen ökar ständigt och allt fler människor väljer att leva en vegansk livsstil för att på så vis minska mängden lidande i världen. Både för kvinnorna och för djuren gjorde Fredrika Bremer ett enormt arbete och därför vill jag skriva lite mer om henne i den här artikeln!

Vem var Fredrika Bremer?

Fredrika Bremer föddes egentligen i Finland, men flyttade till Sverige redan som treåring. Hennes far, Karl Fredric Bremer var en rik grosshandlare tillika brukspatron och köpte bland annat Årsta slott åt familjen. Eftersom faderns hade byggt upp en sådan rikedom på sina affärer så hade familjen även råd att anställa en guvernant som skötte barnens undervisning. Fredrika fick alltså en för den tiden gedigen utbildning i hemmets lugna miljö. Fredrika Bremer uppvisade även tidigt stor talang för skrivande och började skriva vers på franske redan som åttaåring. Men hon hade även ett häftigt temperament och var en liten rebell redan som barn. På den här tiden ansågs inte kvinnor myndiga förrän de hade gift sig. Samtidigt ansåg man inte att kvinnor klarade av att försörja sig själva. Den unga Fredrika uppfostrades därför för att passa in i rollen som hustru. Om hon skulle ha någon framtid att tala om var hon tvungen att bli bortgift till någon rik man som kunde försörja henne. Men den unga rebellen uppskattade inte dessa förutsättningar. Bremer ville inte låta sig tämjas. De enda ”kvinnliga” sysslor som Bremer gillade var att läsa och skriva.

Vad gjorde Fredrika Bremer?

Fredrika Bremer blev snabbt en mycket framgångsrik och uppskattad författare, och hon översattes till och med till andra språk: både tyska, engelska och franska. I USA drog man paralleller till ingen mindre än Charles Dickens. I Sverige hyllades hon redan under 1840-talet som landets främsta skönlitterära skribent. På sitt författarskap tjänade hon stora summor pengar, men förblev, eftersom hon inte ville gifta sig, omyndig. Istället var hon tvungen att bedja till kungen att myndigförklara henne. Den dåvarande kungen, Karl XIV, beviljade detta och myndigförklarade henne. Hon lyckades alltså själv, som kvinna, vinna sin egen myndighet utan att behöva gifta sig.

Vad gjorde Fredrika Bremer?
Vad gjorde Fredrika Bremer?

Bremers främst litterära verk, Hertha, behandlar just det här temat. I boken kämpar protagonisten Hertha mot rådande orättvisor och för kvinnors rättigheter. Hertha kämpar, liksom Bremer, om att inte bli bortgift mot sin vilja. Boken har givetvis både mött kritik och hyllats. Troligtvis var den en starkt bidragande orsak till den lag som stiftades 1858 och som tillät kvinnor att bli myndiga från den dagen då de fyllt 25 år. Ett steg i rätt riktning. Av många kallas Fredrika Bremer för ”den svenska kvinnorörelsens grundare” och hon har onekligen spelat en avgörande roll för att forma det svenska samhället till vad det är i dag!