Gustaf Fröding

Gustaf Fröding kommer för alltid att leva kvar som en av Sveriges allra främsta diktare. Trots att det numera har gått över hundra år sedan hans bortgång förblir Frödings texter alltjämt ett viktigt inslag i såväl nöjesläsning som litterära studier. Fröding har författat en värdefull litterär skatt och samtidigt skrivit in sig i historieböckerna. Som belöning för sina många storartade verk blev han också nominerad till Nobelpriset 1911, men avled dessvärre samma år, och hade därför ingen möjlighet att tilldelas det högaktade priset. Men vem var egentligen Gustaf Fröding? Det ska vi se lite närmare på i den här artikeln, som kommer att behandla både Gustaf Frödings liv och Gustaf Frödings diktning.

Gustaf Frödings unga år

Det var år 1860 som Gustaf Fröding föddes på Alsters bruk i de djupa skogarnas landskap, Värmland. Den 22 augusti kikade han ut, sonen till Ferdinand och Emilia Fröding. Han som skulle komma att bli känd som en av de främsta diktarna i svensk historia och samtidigt forma den svenska lyriken. Men redan vid födseln gick det att ana det öde som väntade den unge poeten. Hans far led nämligen av ett melankoliskt tillstånd och hans mor hade det inte bättre ställt – hon hade nämligen drabbats av en sinnessjukdom redan innan hon förlossningen. Gustaf Fröding ärvde således mental sjukdom från båda sidorna av sin släkt. Sitt intresse för skönlitteratur utvecklade Gustaf Fröding redan från tidig ålder. Han ägnade alltid mycket tid åt att läsa böcker och diverse texter, och kanske var det hans överväldigande intresse för romaner, noveller och lyrik som gjorde att han efter fyra års studier tvingades ge upp sina försök att ta en examen vid Uppsala universitet. Efter misslyckandet vid universitetet flyttade Fröding återigen hem till Värmland.

Gustaf Fröding debuterar

Några år efter att han kom hem från Uppsala utkom Fröding med en rad verk, bland annat debuten Guitarr och dragharmonika som snabbt blev en framgång. Redan i detta verk visade Fröding sin skarpa briljans med takter och text som innehöll både värme, romantik och mästerlig lyrisk teknik av högsta klass. Men problemen för Fröding fortsatte, och efter att diktsamlingen Stänk och flikar publicerats blev Fröding anmäld. Inför publiceringen hade Fröding givit ett korrektur till Albert Bonnier, som då uppmanat Fröding att stryka dikten En morgondröm ur samlingen, eftersom han var tveksam till dess innehåll. Bonnier hade rätt och dikten blev föremål för en hel del kritik, och slutligen åtal. Åtalet gällde osedlighet i skrift och skulle komma att prövas i rättegång. Lyckligtvis blev Fröding frikänd, men händelsen slog honom ändå hårt. Han deklarerade att han aldrig hade för avsikt att förnärma någon med sin diktning och det gjorde honom särskilt ont att bli beskylld för att porträttera kvinnor på ett opassande vis.

 Uppsala
Uppsala

Tyvärr går det bara att konstatera att Frödings psyke inte klarade av att hantera den starka kritik som riktades mot honom. Han fick samvetskval och ångest, som han allt oftare försökte dämpa med alkohol. Snart utvecklades drickandet till allvarlig alkoholism och de mentala besvären blev allt värre. På grund av alkoholismen och sin allmänna psykiska ohälsa vistades Gustaf Fröding stora delar av sitt liv på en rad institutioner, vårdhem, anstalter och mentalsjukhus. Men han slutade aldrig att skriva. Trots fortsatta problem skrevs Gustaf Fröding ut 1905, varpå han flyttade hem till sin bostad Villa Gröndal i Stockholm. Med sig hade han läkaren Signe Trotzig, som var med Fröding fram till hans bortgång. Den sista tiden i Frödings liv formades av tankar om esoterism, andlighet, mysticism och altruism. Frödings livsfilosofi handlade om att allting är en del av samma helhet. Allt är en del av kosmos, och genom kärlek, gemenskap och altruism kan vi bidra till harmoni i världen.

Gustaf Frödings diktning

Temat i Gustaf Frödings diktning har givetvis influerats av hans egna liv och filosofiska idéer. Man kan känna en stor portion av den ångest som ryms i hans själ, samtidigt som Frödings kärlek och altruism ofta lyser igenom. Det är vackra budskap levererade i fint format. Gustaf Frödings diktning rymmer dessutom massvis av humor, och han belyser med vass penna det han ser i världen omkring sig. Han blandar högt och lågt i en häftig mix av verklighet och drömmar, allvar och satir – men alltid med en oklanderlig och fulländad stilistisk medvetenhet. Få har lyckats forma orden till musik så som Gustaf Fröding!