Gustav III – teaterkungen

Gustav III är helt klart en av de allra mest kända svenska konungarna, eventuellt endast slagen av landsfadern Gustav Vasa. Gustav III var en livlig herre som älskade både fest, krig, kultur och vetenskap. Han var utan tvekan begåvad, men också mycket kontroversiellt. En spännande personlighet i den svenska historien som efter sin död har porträtterats både som hjälte och tyrann. Få kungar har nog skapat så mycket drama som teaterkungen! Därför hade jag tänkt att tillägna några rader åt denna unika kungliga personlighet.

Gustav III – krig, makt och politik

Gustav III tar blir krönt till kung och tar över makten år 1772, och hans tid på tronen skulle komma att bli allt annan än enkel. Den unge Gustav hade många moderna idéer inspirerade av den tidens upplysningsfilosofi. Gustav III ska även ha haft kontakt med filosofen Voltaire, författaren av bland annat Candide. Gustav ville använda sin nyvunna makt för att genomföra en rad reformer i upplysningens namn. Bland annat förordade en stark tryckfrihet – åtminstone i vissa hänseenden. För när vinden vände och folket började skriva negativa saker om sin konung, så var han också snabb med att begränsa tryckfriheten. Kanske var det kungens intellektuella begåvning, och hans gedigna bildning inom upplysningens ideal, som gjorde att han blev en aning självgod. Även om han i många hänseenden hade gott uppsåt och ville folkets bästa, så blev det inte alltid så bra. Han var bland annat fast besluten om att ett starkt envälde var rätt väg framåt – antagligen på grund av sin stora tillit till sig själv. Han ville behålla en stark makt själv, utan att behöva lyssna på riksdagen – något som inte mottogs särskilt väl. Liksom många andra svenska kungar tyckte Gustav III att det var en bra idé att kriga med grannländerna. Han villa bland annat överta Norge från Danmark, men planen gick i stöpet eftersom Danmark vid tidpunkten var allierad med Ryssland, och även om Gustav III var släkt med Katarina II av Ryssland, så hade Ryssland inga planer på att bryta alliansen med Danmark. Men detta gjorde Gustav III förbannad och gjorde istället Ryssland till nytt mål för hans invasionsplaner. Det hela eskalerade slutligen i det Ryska kriget som varade mellan åren 1788 och 1790, som egentligen inte resulterade i någonting alls. Gränserna förblev i princip desamma. Det enda som kriget faktiskt åstadkom var att ge näring år den växande oppositionen mot kung Gustav III. Hemma var man trötta på krig och bristande intresse för reformarbete. Gustav III hade lagt alltför mycket fokus på sitt krigande, och därmed negligerad det upplysningsarbete som han ursprungligen förespråkat. Han genomförde även Förenings- och säkerhetsakten 1789, vilken stärkte hans egen makt och slog hårt mot adeln.

Gustav III – kultur, fest och död

Gustav III älskade teater och kultur, varför han bland annat lät arrangera en mängd fester, baler och andra balunser. Han älskade teater, maskerad och litteratur. Det var även Gustav III som grundade Svenska Akademien med syfte att ”arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet”. Deras motto ”Snille och smak” passar väl in även för att beskriva konungen själv. Men kanske är Gustav III allra mest känd för sin död. 1792 eskalerade nämligen hatet mot Gustav III inom adeln och hans skadesköts på sin egen maskerad den 16 mars av Jacob Johan Anckarström. Skadorna ledde vidare till hans bortgång ett par veckor senare.

Svenska Språkets
Svenska Språkets