Heliga Birgitta

Då har turen kommit till en av de allra mest mytomspunna personerna i den svenska historien att få en artikel skriven om sig här på sidan.

Det handlar om ingen mindre än Heliga Birgitta. Det här är ett namn som de allra flesta stöter på redan i grundskolan, men kanske just därför är det nog också många i vuxen ålder som inte riktigt längre minns vem hon faktiskt var eller vad hon gjorde. Heliga Birgitta bidrog till att forma den svenska historien och därmed göra Sverige till det land som det är i dag. Hennes verk Himmelska uppenbarelser, som innehåller alla de uppenbarelser som hon fick av Gud, är en av de viktigaste historiska texterna som finns bevarade. Efter hennes död blev hon även helgonförklarad av påven Bonifatius IX, och på modern tid har hon även utsetts till ett av tre kvinnliga, europeiska, skyddshelgon.

Vem var Heliga Birgitta?

Men vem var egentligen Helig Birgitta? Jo, hon föddes runt år 1303 med namnet Birgitta Birgersdotter, dotter till storman Birger Petersson. Hennes mor hette Ingeborg Bengtsdotter och hennes pappa var i sin tur kusin till kungen, Magnus Ladulås (Son till Birger jarl som vi tidigare skrivit om här på sidan). Birgitta var alltså av kunglig börd. Tyvärr finns inga säkra källor på var Birgitta tillbringade sin barndom och växte upp. Familjer ägna flera olika gårdar och inga anteckningar ger säker information om på vilken Birgitta faktiskt bodde. Men vi vet alltså att hon växte upp under goda hemförhållanden.

Heliga Birgitta, kyrkan och uppenbarelserna

Heliga Birgitta påbörjade sin religiösa resa redan som barn. Det var då hon fick sina första uppenbarelser. En syn som kom att spela stor roll för hennes fortsatta liv var att hon såg framför sig hur Jesus led på korset. En gång fick hon även besök av Jungfru Maria, helgon och enligt bibeln mor till Jesus. Enligt Birgitta så ska Maria ha kommit till henna för att ge henne en krona. Dessa uppenbarelser kom under åren att öka i antal och efter att hon flyttat in i Alvastra kloster började hon titulera sig själv ”Kristi brud och språkrör”. Flera av uppenbarelserna innebär att Gud gav henna olika uppdrag om hon var tvungen att utföra. Uppdragen var ofta av politisk karaktär eller att sprida olika budskap. Hon använde bland annat sina syner som bevis för att anklaga kungaparet för ett flertal synder, bland annat kan hon h varit den som startade ryktet om att Magnus Ladulås skulle varit homosexuell, vilket på den tiden ansågs vara en synd.

Heliga Birgitta – listig, galen eller sann?

Det finns såklart en hel del skepsis riktad mot Heliga Birgitta och hennes uppenbarelser. Men man vet egentligen in hur det ligger till – var hon listig, galen eller talade hon sanning? Om hon var galen trodde hon i och för sig antagligen att hon talade sanning, men var synerna på riktigt eller bara bilder framkallade av hennes eget undermedvetna? I dag lutar nog de flesta åt att uppenbarelserna antingen var ett slugt tilltag för att få makt och inflytande eller galna vanföreställningar. Men på den tiden var religionens makt stor och oavsett vad man trodde var det antagligen bäst att lyda Gud och kyrkan.

Men vindarna vända med bland annat Martin Luther. Han använda snarare Heliga Birgitta för sina egna ändamål genom att peka på hennes uppenbarelser, förkasta dem och kalla Birgitta för ”den galna Birgitta”. Även reformatorn Olaus Petri riktade kritik mot Heliga Birgittas ”drömmerier”.