Lars Johan Hierta

I dag har turen kommit till en av de främsta förkämparna för det fria ordet – Lars Johan Hierta. Lars Johan Hiertas hårda arbete är utav tvekan en av de viktigaste insatserna för pressfrihet och journalistik någonsin. Utan han kamp för yttrandefriheten är det oklart hur Sverige skulle sett ut i dag. Även om han ständigt blev bekämpad, och led flera stora motgångar gav han aldrig upp, utan fortsatte sitt arbete. Trots att det nu har gått över 140 år sedan hans död är Lars Johan Hierta ständigt närvarande och aktuell – inte minst genom sin främsta kreation, nämligen tidningen Aftonbladet, som fortsätter att vara en av Sveriges ledande tidningar. I den här artikeln ska vi se lite närmare på vem Lars Johan Hierta faktiskt var, samt hur det gick till när han grundade tidningen Aftonbladet.

Vem var Lars Johan Hierta?

Med tanke på att Aftonbladet än i dag känns väldigt modern och är en av landets ledande tidningar, framför allt på internet, så kanske man tänker sig att dess grundare levde ganska nyligen. Men faktum är alltså att Lars Johan Hierta föddes redan 1801. Det var under en vintermorgon i Uppsala som han för första gången så dagens ljus. Den stolte pappan var kemisten och akademikern Carl Diedrik Hierta och mamman hette Hedvig Johanna Schméer.

Föräldrarna, som var av borgerlig, akademisk börd, ansåg såklart att utbildning var oumbärligt, och gav Den unge Hierta en gedigen utbildning i hemmets lugna vrå. 1841 var det dags för nästa steg och Lars Johan Hierta fick fortsätta sina studier vid anrika Uppsala universitet, där han senare kom att avlägga sin hovrättsexamen år 1821, blott 20 år gammal. Efter studierna inledde han en karriär som tjänsteman vid ett antal olika ämbetsverk, men kom snart att övergå till arbete inom publicistisk verksamhet. Vid sidan av arbetet levde Hierta ett tumultartat familjeliv. Han gifte sig förvisso redan 1833 med sin fru Wilhelmina Fröding. Paret fick inte mindre än fem stycken barn. Men utöver barnen med Wilhelmina fick Hierta också ett till bar tillsammans med älskarinnan Wendela Hebbe. Sammanlagt blev det alltså hela sex barn för Lars Johan Hierta.

Lars Johan Hierta och Aftonbladet

Lars Johan Hierta hade redan innan han började arbetet med Aftonbladet gett ut en tidning i riksdagen, där han dessutom jobbade. Han ägde dessutom ett boktryckeri. Hierta hade alltså kunskap om både politik, boktryckarkonst och det arbete som krävs för att ge ut en tidning – kunskap som skulle komma att bli värdefull för hans framtida arbete med Aftonbladet. Det första numret av Aftonbladet trycktes 6 december 1830 och mottogs direkt av stark kritik från övriga mediehus.

Lars Johan Hierta och Aftonbladet
Lars Johan Hierta och Aftonbladet

Aftonbladet riktade sig till vanligt folk. Tidningen använde ett enkelt och tydligt språk som vanliga människor kunde förstå. Hierta såg som sitt uppdrag att förmedla liberalismen till folket, samt sprida kunskap om politik och aktuella händelser till en bredare målgrupp inom samhällets alla delar. Som en del av arbetet tog Aftonbladet på sig att granska politiker, belysa maktmissbruk och kämpa för ett rättvist rättssystem. På grund av detta blev han dock motarbetat av starka krafter i samhällets toppskikt. Bland annat anklagades han flera gånger för att ha brutit mot tryckfrihetsförordningen och fick därför sitt tillstånd att ge ut tidningen indraget hela 14 gånger. Varje gång fick han starta upp tidningen på nytt under ett nytt namn, exempelvis Det nya Aftonbladet eller Det 5:e Aftonbladet. Men Lars Johan Hierta slutade aldrig att kämpa och Aftonbladet lever som sagt kvar än i dag!