Olaus Petri

Ja, nu har turen kommit till Olaus Petri att kliva in i rampljuset här på sidan. Han är en historisk karaktär som förvisso har levt lite i skuggan av den tidens allra främsta personligheter, nämligen Gustav Vasa. Det var Gustav Vasa som hyllades för alla reformer som genomfördes efter att han tog makten i Sverige och skapade en ny era i svensk historia, men Gustav Vasa gjorde antagligen inte så värst mycket själv, och det var istället Olaus Petri som var hjärnan bakom reformationen och såg till att den genomfördes på ett synnerligen effektivt sätt. Antagligen var det kombinationen av Gustav Vasa och Olaus Petri som odlade sådana framgångar. Tillsammans formade de det Sverige som vi känner i dag. Men all uppmärksamhet riktas (inte helt oväntat) mot erövraren och kungen Gustav Vasa. Därför ska jag i den här artikeln prata lite mer om mannen bakom kulisserna, Olaus Petri.

Vem var Olaus Petri?

Olaus Petri föddes egentligen som Olof Pettersson. Namnet Olaus Petri är en latinsk version av detta namn. Ibland kallades han också för Mäster Olof. Han föddes i Örebro år 1493, den 6 januari. Något som är imponerande med Olaus Petri är att han kom från en enkel familj men ändå lyckades skaffa sig en så gedigen bildning, klättra så högt i samhället och lämna ett så stort avtryck i historien. Han pappa, Peter Olofsson, var nämligen bara en vanlig smed. Efter att ha studerat vid trivialskolan i Örebro flyttade han vidare till Uppsala och därifrån vidare till tyska Leipzig. Även här gjorde han succé och blev snart filosofie magister. Under studietiden Leipzig blev han också starkt influerad av Martin Luther – att Olaus Petri valde att studera i Leipzig är alltså kanske ett beslut som kom att forma hela den svenska nationen och dess historia.

Stockholms blodbad

När han kom tillbaka till Sverige igen år 1518 började han arbeta för Mattias Gregersson, biskop i Strängnäs. På så vis kom han in i den kyrkliga världen. Två är sedan blev han diakon. Men samma år kröntes Kristian II, eller Kristian Tyrann, till kung i Stockholm. Olaus Petri och Mattias Gregersson var på plats i huvudstaden när den nyblivne kungen sedan lät inleda Stockholms blodbad. Olaus Petri klarade sig, men hans läromästare hade inte samma tur, utan blev avrättad. Olaus Petri åkte hem till Strängnäs och fortsatte sitt arbete genom att hålla föreläsning och predika. På så vis byggde han upp en stor popularitet, och när Gustav Vasa kom till makten kallade konungen Olaus Petri återigen till huvudstaden, den här gången för arbete som sekreterare. I Stockholm fortsatte Olaus Petri att predika för reformation. Han stod under Gustav Vasas beskydd och kunde därmed gå emot den katolska kyrkan.

Översättningen av Nya testamentet

Reformationen vann snabbt mer och mer stöd hos det svenska folket, mycket tack vare Olaus Petris föreläsningar och skrifter. 1526 utkom han med översättningen Thet Nyia testamentit på Swensko, den text som senare skulle komma att ligga till grund för Gustav Vasas bibel och 1531 valdes han till kansler åt Gustav Vasa. Men det här var också toppen av hans karriär. Efter två år tröttnade kungen på honom och avskedade honom från tjänsten som kansler. Då började Olaus Petri skriva på Emoot the gruffueliga eedher, i vilket han riktade viss kritik mot Gustav Vasa. För detta tilltag blev han dömd till döden. Ett straff som dock förhandlades ner till böter. Efter detta arbetade Petri mest med olika mindre kyrkliga uppdrag.

Översättningen av Nya testamentet
Översättningen av Nya testamentet