Olof Palme

Han lämnade stora avtryck i den svenska politiken och arbetade sig snabbt in i den svenska folksjälen. Hans politiska insats formade Sverige under många år, även efter hans bortgång, och hans arbete är fortfarande viktigt för att förstå det land som Sverige är i dag. Den här artikeln ska handla om Olof Palme, tidigare statsminister i vårt avlånga land och känd bland annat för sin frispråkighet, sin knivskarpa retorik och sina vågade politiska visioner. Men även för sin död. Olof Palme mördades 1986 och än i dag är mordet en gåta som ingen lyckats lösa. Trots sin abrupta bortgång hann dock Palme med att göra en stor insats för Sverige och världen!

Vem var Olof Palme?

Ja, den politiska legendaren Olof Palme föddes den 30 januari 1927 i Stockholm, närmare bestämt Östermalm. Där växte han även upp hos sina föräldrar Gunnar Palme och Elisabeth von Knieriem hemma på Östermalmsgatan 36. Olof hade även tre äldre syskon: Claes Palme, Catharina Palme Nilzén och Sture Gunnarsson. Baserat på hans politiska visioner kanske vissa tror att Palme kom från en vanlig medelklass- eller arbetarfamilj, men faktum är att Palme har rötter bak till Gustav Vasas. Palme var dessutom bildad; redan vid fyra års ålder pratade lille Olof tre olika språk, nämligen tyska, svenska och franska. 1956 vigdes Olof Palme och Lisbeth Beck-Friis (Lisbeth Palme) och tillsammans hann de med att skaffa de tre barnen Mårten, Joakim och Mattias.

Palme grunden för sin utbildning vid Beskowska skolan för att sedan byta till Sigtuna humanistiska läroverk när han var tio år gammal. Utöver studierna ägnade Palme dessutom mycket intresse åt sport och han spelade bland annat bandy. Efter att han tagit examen med toppbetyg fick han jobb som skribent för Svenska Dagbladet. Det blev dock ingen längre anställning, för Palme blev inkallad för militärtjänstgöring samma höst och rapporterade in sig vid K4 Norrlands dragonregemente. När kriget var över valde Palme att resa över Atlanten för att studera vid Kenyon Collage i Ohio. Efter att ha tagit sin kandidatexamen återvände Palme till Sverige och tog ytterligare en examen i juridik på Stockholms högskola. Därefter påbörjades strax livet inom politiken.

Olof Palmes politiska visioner

På sin politiska resa fram till statsministerposten hade Olof Palme flera andra olika politiska poster. Han var bland annat riksdagsledamot från år 1958 fram till sin död. Han var även konsultativt statsråd, kommunikationsminister och ecklesiastikminister (och senare utbildningsminister), innan han blev statsminister för första gången 1969. När Socialdemokraterna förlorade makten 1976 engagerade han sig för utrikespolitik och var bland annat medlarna för FN i konflikten mellan Iran och Irak. Olof Palme tillträdde återigen som statsminister 1982 och denna gång kom han att stanna på posten fram till sin död. Olof Palme sköts till döds mitt i Stockholm, på Tunnelgatan, sent på kvällen den 28 februari 1986, och än i dag går mördaren fri.

Olof Palme hade stor betydelse för medel- och arbetarklassen och han kämpade ständigt för ett mer rättvist samhälle och en bättre värld. Han fick bland annat igenom reformen om allmän föräldraförsäkring och MBL (medbestämmande i arbetslivet). Internationellt riktade han även öppen kritik mot USA:s närvaro i Vietnam och mot bombningarna i Hanoi, samt mot Francoregimen i Spanien. Han arbetade även aktivt mot kärnkraft och riktade mycket uppmärksamhet åt att stötta utvecklingsländer. Olof Palmes knivskarpa retorik kämpade ständigt för bättre levnadsvillkor för de mest utsatta, rättvisa i världen, mer demokrati och hyggligare villkor för arbetare. Han stod upp för de svaga, de som saknade en egen röst. Under sina totalt elva år som statsminister lyckades han också göra stora avtryck på eftervärlden. Men för detta blev han mördad.