Om författaren Pär Lagerkvist

Pär Lagerkvist hette i mellannamn Fabian och föddes årtalet 1891 i staden Växjö och gick bort vid 83 års ålder årtalet 1974 i Stockholm på Lidingö. Förutom att vara en författare så klassades han även som dramatiker och poet. Under sin karriär var han en av de ledamöter som satt för den Svenska Akademien från årtalet 1940. Pär lyckades även erhålla Nobelpriset i just litteratur under sin karriär och detta tilldelades han årtalet 1951.

Hans barndomshem kunde finnas i Växjö och där bodde han med sina föräldrar samt sex stycken syskon som alla var äldre än honom själv. Han uppfostrades under kristen tro och de enda böckerna som fanns i hans hem var just Bibeln samt psalmboken. Pär kom att studera i Uppsala en tid och sedan reste han runt i länder såsom Italien, Danmark samt Frankrike. Detta var ungefärligen mellan årtalen 1910 till och med 1920. Det var under hans tonårsår som han fann till darwinism samt socialism. Samt mycket ideer som ifrågasatte allt han växt upp med i sin kristna uppväxt. Detta kom att ändra hela Pärs syn på världen och vad som hände i den. Denna omväxling i tanken kom såklart att skapa en hel del otro samt ångest inom honom och detta uttrycktes sedan i en av hans romaner men namnet Gäst hos verkligheten, som kom ut årtalet 1925. Som tidigare nämnt så släppte han den kristna livsstilen och tron men han fortsatte framåt med fortsatt intresse för just de mytologiska samt bibliska texterna och berättelserna.

Vad han gillade att skriva mycket om var just hur människan går vidare med sina liv utan att de ska kretsa kring Gud och hur människorna styr själva utan Guds inflytande. Tack vare detta som han själv satt i skrift så kan många uppfatta det som att han var kristen emot sin egen vilja.

Han hade många kunskaper i sin lyra, han skrev dessutom konstkritik. Som svensk var han troligen den allra första som kom i kontakt med konstnärliga verk såsom Picassos verk. Även så skrev han politiska artiklar som handlade mycket och olika socialistiska frågor och åsikter. Han hade mycket åsikter om politik och människosyn. Han kom att bli en extrem motståndare till Adolf Hitler redan från årtalet 1933 samt framåt i åren. Verk av Pär har under historien bränts av nazister och han stod även på flertalet dödslistor som skapades ifall att Sverige skulle komma att invaderas av nazisterna. Han kallades även i deras munnar för judendräng. Detta är något som Pärs barn har varit stolta över i efterhand.

Privatliv
Privatliv

Privatliv

Pär var under sin livstid gift vid två tillfällen och då med olika kvinnor. Det första äktenskapet var med en dansk kvinna med namn Karen Sørensen och det äktenskapet resulterade i en dotter. Dock så höll ej giftermålet allt för länge utan de valde att gå skilda vägar och skilja sig. Strax därefter valde han att gifta om sig med en svensk kvinna som kallades för Elaine Hallberg, en änka efter en svensk konstnär med namn Gösta Sandels. Detta äktenskap gav Pär ytterligare två barn, två pojkar.