Selma Lagerlöf

Selma Lagerlöf är en av de främsta profilerna i svensk litteraturhistoria – kanske till och med den allra starkast lysande stjärnan på författarhimlen. Hennes ord blandade det enkla, karga, vardagliga livet med toner av musik och mystik. Den trolska stämningen över de värmländska skogarnas dunkel formade Lagerlöf och är ett viktigt inslag i hennes författarskap. Lagerlöf skrev fantastiska romaner som Gösta Berlings saga, En herrgårdssägen och Herr Arnes penningar, eller varför inte det storslagna verket Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige samt Kejsarn av Portugallien, Körkarlen och Jerusalem. Listan över den litterära skatt som Selma Lagerlöf lämnade åt eftervärlden att avnjuta kan skrivas mycket lång. För sina litterära insatser belönades hon även, som första kvinnliga författare någonsin, Nobelpriset i litteratur, år 1909. Fem år senare, 1914, blev hon dessutom första kvinna i historien att väljas in som ledamot i Svenska Akademien. I den här artikeln ska vi därför stifta närmare bekantskap med drottningen av litteratur.

Vem var Selma Lagerlöf?

Men vem var egentligen Selma Lagerlöf. De flesta känner säkert till hennes främsta verk, att hon vann Nobelpriset, satt i Svenska Akademien och att hon kom från de värmländska skogarna. Men det är nog inte lika många som vet mer om vem Selma Lagerlöf faktiskt var. Selma Lagerlöf föddes i mitten av mars 1940 på Mårbacka, en herrgård belägen i Värmland. Hon hade fyra äldre syskon och fick sedan ytterligare ett yngre syskon. En händelse som kan ha varit viktig för att forma Lagerlöfs författarskap är när hon vid endast tre års ålder blev sjuk. Sjukdomen ledde sedan till att hon blev förlamad i benen. Hon fick dock tillbaka kontrollen över benen igen, men tillståndet påverkade ändå hennes möjligheter att leka med de andra barnen och syskonen. Troligtvis ägnade hon istället mer tid åt att läsa. 1891 skickade Selma Lagerlöf in ett bidrag till tidningen Idun. Tidningen höll nämligen i en litteraturtävling. Lagerlöf tilldelades första pris och kunde sedan skriva färdigt boken tack vare ett stipendium från Sophie Adlersparre. Slutligen utkom Gösta Berlings saga och Selma Lagerlöf påbörjade sin berömda litterära resa, vilken som sagt slutade med både Nobelpris och medlemskap i Svenska Akademien. Men därutöver hann hon även med att aktivera sig politiskt. Hon kämpade bland annat för kvinnlig rösträtt. Samma år som hon vann Nobelpriset köpte Selma Lagerlöf tillbaka herrgården Mårbacka (som släkten hade nödgats sälja efter att ha gått i konkurs). Hon flyttade även tillbaka till Mårbacka när hon blev äldre, och hon avled på gården, på samma plats som hon föddes, 81 år gammal, 1940.

Selma Lagerlöfs författarskap

Selma Lagerlöf texter utmärker sig kanske framför allt genom att språket är enkelt och vardagligt, men samtidigt utsmyckat med sirliga, långa, vackra meningar, fyllda av ord som sprudlar av känslor. Hon läste bibeln redan som ung, och den kom att för alltid inspirera språket i hennes eget skrivande. Det är med säker penna som hon virkar samman de mest snirkliga satser och fraser till välbalanserade och stilistiskt smakfulla meningar. Hon besatt sannerligen en språklig kompetens utöver det vanliga. Även med innehållet i sina romaner skapade hon en kraftigt tilltalande mystik genom att blanda vardagens tunga arbete och lidande med mystik och folktro. Även om verklighet och realistiska skildringar utgjorde grunden i hennes böcker, så fanns där nästan alltid inslag av sagor, troll och andra knytt som står att finna djupt inne i de värmländska skogarnas mörka vrår.

Tre sagor av Selma Lagerlöf

Avslutningsvis tänkte jag kortfattade berätta mer om tre av Selma Lagerlöfs allra främsta litterära verk, nämligen Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, Gösta Berlings saga och Kejsarn av Portugallien. Den förstnämnda skrevs faktiskt med avsikt att läsas som lärobok, men spred sig även långt utanför skolans salar för svenskundervisning. I detta vidlyftiga verk, får vi följa med Nils Holgersson på hans resa genom de svenska landskapen. Texten är förvisso lång, men också mycket spännande och lärorik.

I Gösta Berlings saga lyckas protagonisten Gösta Berling erövra makten över Ekeby bruk tillsammans med sina kavaljerkumpaner. Men djävulen har ett finger med i spelet, och livet på Ekeby kommer inte att bli så lustfylld och enkelt som Gösta Berling kanske tror. Förälskelser, tragedier och övernaturliga upptåg fyller denna otroliga berättelse om en försupen prästs missöden i Värmland. Även Kejsarn av Portugallien tilldrar sig i Värmland. Berättelsen handlar om Jan. Jan är en torpare som drabbas av en allvarlig tragedi. När hans älskade dotter packar ihop sina saker och flyttar till huvudstaden blir Jan så deprimerad och melankolisk att han flyr verkligheten och träder in i en magisk drömvärld – Portugallien, där han själv är kejsare! Med så många magiska texter skriver Selma Lagerlöf in sig i historieböckerna som en av Sveriges mest briljanta skribenter genom tiderna.