Sambandslexikon

Anders Celsius – fysiker och astronom som skapade Celsius-temperaturskalan

Anders Celsius var en svensk fysiker och astronom som föddes den 27 november 1701 i Uppsala och avled den 25 april 1744 i samma stad. Celsius var en av de främsta vetenskapsmännen under 1700-talets första hälft och han är mest känd för att ha utvecklat den temperaturskala som bär hans namn, Celsius-temperaturskalan.

Celsius föddes in i en välkänd vetenskaplig släkt och hans far och farfar var båda professorer i matematik vid Uppsala universitet. Celsius själv började studera vid universitetet vid 15 års ålder och han var mycket intresserad av fysik och astronomi. Han fick sitt första jobb som lärare i astronomi vid universitetet redan vid 27 års ålder och några år senare blev han utnämnd till professor i astronomi och matematik.

Celsius intresse för temperaturmätning ledde till att han utvecklade sin egen temperaturskala som senare skulle bli känd som Celsius-temperaturskalan. Celsius valde att göra sin skala enkel att använda och enkel att förstå genom att sätta vattnets fryspunkt vid 0 grader och kokpunkten vid 100 grader. Detta gjorde det möjligt för vem som helst att mäta temperaturen utan att behöva använda komplicerade instrument.

Celsius gjorde även andra viktiga bidrag till fysiken och astronomi. Han var en av de första att mäta jordens storlek genom att använda trigonometriska beräkningar, och han var en av de första att föreslå att jordens rotation kunde användas för att mäta longitud. Celsius var också en mycket produktiv författare och publicerade många vetenskapliga artiklar och böcker under sin livstid.

Anders Celsius avled vid endast 42 års ålder, men hans eftermäle har varit enormt. Celsius-temperaturskalan har blivit en av de mest använda temperaturskalorna i världen, och Celsius själv betraktas som en av de mest framstående vetenskapsmännen i svensk historia. Han är också ihågkommen för sitt bidrag till mätning av jordens storlek och hans arbete inom astronomi och fysik.

Drivs med WordPress