Anders Celsius

En svensk som är så känd att många antagligen inte tror att han kommer från just Sverige är Anders Celsius. Han åstadkom mycket under sitt korta liv (han dog blott 42 år gammal), men allra mest berömd är han såklart för sitt arbete med temperaturer. Anders Celsius uppfann den hundragradiga skala som än i dag används för att mäta temperaturer över hela världen, nämligen Celsiusskalan, döpt efter sin upphovsman. Det kan vara svårt att greppa hur stor Anders Celsius uppfinning faktiskt är, men antagligen har den lett till att Celsius är det svenska efternamn som lämnar flest personers läppar varje dag runt om på planeten. Även oftare än Ibrahimovic eller Linné. För utan Anders Celsius, hur skulle vi då mäta växthuseffektens klimatpåverkan? I den här artikeln ska vi stifta närmare bekantskap med denne svenske vetenskapsman.

Vem var Anders Celsius?

Anders Celsius var främst en astronom, och under en stor del av sitt liv undervisade han i ämnet vid Uppsala universitet. Att han blev just astronom är kanske inte så konstigt. När Anders Celsius föddes den 27 november 1701 i Uppsala, föddes han nämligen in i en riktig astronomi-familj. Hans pappa, Nils Celsius var astronom, hans morfar, Anders Spole var astronom och hans farfar, Magnus Celsius var astronom. Han hade alltså ganska goda förutsättningar för att lyckas väl inom området, och han kunde redan från barnsben lära sig allt om astronomi från sina nära släktingar. Antagligen var det denna grund som gjorde att han redan vid 31 års ålder utnämndes till professor i astronomi vid Uppsala universitet. Anders Celsius gjorde även flera resor utomlands, bland annat till Rom. Under sin vistelse i staden fick han möjlighet att forska inom astrologisk optik. Han gjorde bland annat experiment om månen och solens ljusstyrka. Han intresserade sig till exempel av hur månens ljusstyrka varierar mellan dess olika faser, eller hur solens ljusstyrka förändras över tidpunkten på dagen och solens placering på himlen. I Uppsala lyckades Celsius även dra igång byggnationen av Uppsala observatorium, där Celsius sedan gjorde flera nya upptäckter som kom att bringa klarhet över flera av stjärnhimlens mysterier. Totalt gjorde han inte mindre än sex tusen observationer, bland annat flera om norrsken, till exempel hur norrsken påverkar magnetiska fält. I övrigt var han alltid på gott humör och tycktes trivas väl med sitt liv som astronom! Tyvärr fick vi inte behålla honom särskilt länge, utan han avled 1744 av tuberkulos.

Celsiusskalan

Trots sina enorma insatser inom astronomin är det ändå för Celsiusskalan som Anders Celsius kommer att bli ihågkommen. Skalan är i dag mycket etablerad runt om i världen och ingår dessutom i det internationella enhetssystemet. Men skalan har inte alltid sett ut som den gör i dag. Från början sattes nämligen vattnets kokpunkt, alltså den temperatur som vatten börjar koka vid, till skalans nollpunkt. Den temperatur som vatten fryser vid sattes istället vid 100 grader Celsius – då var det alltså rätt kallt vid 100 grader, men rena bastun vid 0 grader. Det var först efter att Anders Celsius hade avlidit som skalan vändes och vattnets fryspunkt började användes som nollpunkt för Celsiusskalan.

Celsiusskalan
Celsiusskalan